PRO KTERÉ DOTAZY (a zdaleka ne všechny) JE PARTNER VIDĚT NA PRVNÍ STRANĚ GOOGLE ?

Být první vidět, být přednostně vidět, být předně vidět, být vidět online a to vše pokud možno - být vidět online na první straně a to i několikrát? Být či nebýt? - být vidět na internetu na první straně Google v přirozených výsledcích hledání - to je to, oč tu běží - hraje se o pozornost uživatelů hledajících. Připravte se, hrajem...

UKÁZKOVÝ PŘÍKLAD k datu 22.11.2021 - partner se zabývá spektrem grafických služeb. Pro následující dotazy jeho kontakt aktuálně k tomuto datu objevujeme na první straně Google v přirozených výsledcích hledání. Pro některé dotazy se kontakt partnera na první straně vyskytuje i vícekrát. Našeho partnera na grafiku velmi rychle naleznete na Google přednostně pod těmito dotazy:

Chci o Vašich službách a nástrojích vědět více

Chci vidět ukázky kontaktních webů

Chci Vás kontaktovat pro vlastní optimální řešení webové strategie

Chci vidět ukázku, kdy se na dotaz zobrazuje na první straně Google více kontaktních hráčů či webů jednoho partnera