MÍRA VLIVU NA GOOGLE

Víte, jaký má Vaše firma celkový konkurenční vliv na Google v přirozených výsledcích hledání v segmentu Vašeho podnikání? Respektive víte, jaký máte statistický potenciál k tomu, aby Vás hledající nacházeli přednostně? Jak můžeme tuto konkurenční výhodu či nevýhodu zjistit?

S mírnou odchylkou to lze zjistit v % díky našemu vzorci pro výpočet míry vlivu. Tento faktor míry vlivu nám napovídá, kolik % hledajících uživatelů naše služby na Google nachází a reaguje na náš web či případně jiný náš kontakt (zápis ve firemním katalogu, kontaktní web).

Pro mnoho hledaných kombinací dotazů nelze určit zcela přesný výpočet. VZOREC pro určení MÍRY VLIVU na Google však pro co nejvyšší přesnost vychází z podrobných statistických poznatků. Základním je, že 10 TOP nejčastěji hledaných dotazů s jejich blízce příbuznými dotazy v konkrétní kategorii tvoří 95% všech dotazů, přičemž největší vliv má nejčastěji hledaný dotaz. Dále se vychází z faktu, že o 95% pozornosti se dělí přirozené výsledky na první straně výpisu, přičemž největší pozornost přebírají první pozice. Pro výpočet je tedy třeba znát žebříček prvních 10 TOP hledaných dotazů v dané kategorii podnikání či přesněji v konkrétním vybraném segmentu. Neznáte-li prvních 10 nejčastěji hledaných dotazů, zjistíme je pro Vás nezávazně tak, že provedeme faktickou ANALÝZU TRHU A HLEDÁNÍ na internetu, abychom se vyhnuli domněnkám.

UKÁZKA MÍRY VLIVU NA GOOGLE VÍCE NEŽ 50% na vyhledaný dotaz uživatelem.