aneb nesamostatný specialista

David Sloviak

.. se rozhodl zařadit se do úzké skupiny lidí pro životní dráhu self made mana. Self made man - jakožto základní výraz se dá významově definovat takto: Člověk samorost, který se rozhodl nejen plně převzít svůj život do vlastních rukou a plně kontrolovat svůj tvůrčí osud a to zcela na vlastní zodpovědnost příjímajíce všechny jeho následky i důsledky a to především ty pozitivní včetně negativních "drobků". Self made man se tak rozhodl být tvůrcem a zároveň určovatelem nejen své - avšak především své - reality. Způsob "self made" je cesta - nepřetržitě rostoucí květina hnojena vlastní touhou, ochotou a tím i schopností pro růst. A tedy klasický self made man primárně tvoří hodnoty pro množiny lidí v souladu s vlastním zdravým záměrem. Self - sebe, made - udělat, man - muž. V našem případě self made man mimo jiné silně ovlivňuje míry vlivu na internetu a především Google. Mezi typické příklady self made manů můžeme zařadit známá jména ve společnosti, kdy byl častokrát jejich vlastní self příběh zfilmován:

- alias Jakub Vrána (za vším hledej prachy)
- vlk z wall street Jordan Belfort (za vším hledej návykové látky)
- Mark Zuckerberg (za vším hledej ženu)
- Steve Jobs (za vším hledej blázna)
- Richard Branson (za vším hledej jednoduchost)
- warren Buffett (za vším hledej touhu po vzdělanosti a pochopení)
.. a další a další příklady self made manů ..

Chci vlastní definovanou osobní vip vizitku a chci se dozvědět více o self unikátních vip online možnostech.

Mám přání vlastní osobní vip vizitky, chci Vás kontaktovat