EXKLUZIVNÍ A OPTIMALIZOVANÉ ZÁPISY V SÍTI DOBRÁ SLUŽBA

Dobrá služba je síť dobrých služeb – síť partnerů, které podporujeme a zviditelňujeme.

Dobrá služba – jednoduše jedna. Podpora tedy probíhá formou exkluzivního zápisu – samostatné vizitky. Pro stejně definovaný segment podnikání již do sítě druhého partnera nepřijímáme.

Zápis – Vizitka v Dobré službě je optimalizovaná webová prezentace – exkluzivní a samostatný prostor partnera v naší síti.

OPTIMALIZOVANÝ ZÁPIS v Dobré službě je cenově výhodnější alternativou kontaktního webu za účelem celkového progresivního zviditelnění ve vyhledávačích na internetu.

Vizitka Dobrá služba demonstruje rychlý kontakt na partnera.

Díky technické a obsahové optimalizaci a také díky nastavení sítě Dobrá služba vizitka aspiruje podobně jako kontaktní web pro přední zviditelnění v přirozeném výsledku na Google pro často hledané dotazy ve vybraném segmentu.

UNIKÁTNÍ je také URL partnera, kterým je zápis definován. Text URL se z důvodu optimalizace skládá z klíčových slov v souladu s určeným TOP dotazem partnera na základě analýzy. Například – zabývá-li se náš partner tvorbou webů, přičemž zjistíme, že nejčastěji používaný dotaz pro vyhledávače je v jeho segmentu "tvorba webových stránek", vypadá exkluzivní zápis (vizitka) takto: http://dobrasluzba.online/tvorba-webovych-stranek

Síla kvalitního a promyšleného odkazového propojování napříč sítěmi (včetně sítě Dobrá služba) je spoluhráčem na naši straně, jedná-li se nám o maximalizaci požadovaných výsledků. Dalším spoluhráčem pro úspěch viditelnosti unikátních vizitek našich partnerů je nepřetržitá práce a tím důležitá permanentní aktualizace v síti.

Unikátní zápis nebo více zápisů v Dobré službě je důležitou součástí celé webové strategie partnera.

Partnerský zápis v Dobré službě lze provést samostatně, avšak pro kýžený efekt doporučujeme realizovat webovou strategii se všemi dostupnými nástroji. Ty jsou vzájemně propojeny a podporují se za účelem dosažení viditelnosti a maximálního vlivu v přirozených výsledcích na Google pro pestrou škálu dotazů, pod kterými mohou zákazníci našeho partnera nacházet.

„NA DOŽIVOTÍ“ - Držíme se filozofie, že když je něco dobré, žije a roste, nechme to žít. Proto všem partnerům, kterým v Dobré službě poskytujeme exkluzivní vizitky s platností na neurčito. Změnu provedeme pouze v případech změn údajů. Dále v případech, že nebude žít podnikání partnera nebo pokud o to partner požádá. Posledním důvodem však také může být negativní mediální profil partnera.

Máte přání se zviditelnit a zajímá Vás cena exkluzivního optimalizovaného zápisu v Dobré službě? Jednoduše se nám ozvěte na email nebo na KONTAKT a sdělte nám, čím se Vaše firma zabývá. Mimochodem partnerům, kteří disponují stránkami, které obsahují v různém skloňování slovo „DOBRÁ“ či „SLUŽBA“ , poskytujeme speciální bonus. Takové stránky nadstandardně podporujeme v podsekci dobré weby

Alternativní specialitou pro všechny lidi je nefiremní zápis - OSOBNÍ VIP VIZITKA V DOBRÉ SLUŽBĚ.

Vedle Dobré služby postupně budujeme další sítě pro Vaši prezentaci a zviditelnění. Více informací o dalších sítích zde

Zpět na seznam nástrojů a služeb pro partnery.